PetroLive: Riggvedlikehold 2019

Konferansen ledes som vanlig av John Økland, redaktør i Petro.no og komiteformann.

PetroLive inviterer til den 3. utgaven av PetroLive Riggvedlikehold.

Dette er møteplassen hvor sentrale aktører innen rigg- og riggvedlikehold møtes for å  fortelle om sine prosjekter, samt å dele av sin erfaring. Foredragsholderne snakker også om hva de forventer fra sine leverandører og markedsmulighetene fremover. En unik mulighet til å få siste nytt om hva som skjer innen riggvedlikehold!

Årets konferanse vil ha et særlig fokus på vedlikehold av nyere rigger i Norge. 

Endagskonferansen holdes i Bergen 3. oktober 2019 og vil ventelig samle 180 delegater, som tidligere år.