Program PetroLive: Riggvedlikehold 2019

08:00 – 09:00

Registrering

Delegatene møtes over en kopp kaffe i mingleområdet. Her blir det også registrering og utdeling av delegatpass.

09:00-  09:05

Velkommen

Konferansen åpnes av redaktør John Økland i Petro.no. Han leder også konferansen resten av dagen.

09:05 – 09:30

DNV GL

Hvilke muligheter finnes og hva må til for å lykkes innen digitalisering av riggvedlikehold?
Joar Håland, Principal Engineer, Fleet Support

09:30 – 09:55

Odfjell Drilling

Hvordan jobber Odfjell Drilling med å planlegge vedlikeholdet for de nye riggene Deepsea Nordkapp og Deepsea Yantai? 
Christoffer Opstvedt, Manager Maintenance & Class

09:55 –  10:20

EnscoRowan

Med tre rigger tilbake i operasjon på norsk sokkel er EnscoRowan en helt sentral aktør i Jack Up-markedet. Hvilken tilnærming har de til vedlikehold av sin flåte? Olav Gustad, Rig Manager  Rowan Viking

10:20-  10:40

Pause

Kaffe og nettverksbygging

10:40 – 11:05

Island Drilling

I fjor tok Island Drilling selv over driften av sin ene rigg i Norge. Hvilke erfaringer er gjort så langt og hva tenker de videre?
Asgeir Johann Flem, Technical Manager 

11:05-  11:30

Transocean

Transocean Norge inntar norsk sokkel denne sommeren, når den starter på sin kontrakt med Equinor. Hvordan har Transocean jobbet med å planlegge vedlikeholdet og drift på den nye enheten?
Geir Arne Rolland, Head of Asset Maintenance

11:30 – 11:55

Awilco Drilling

Riggselskapet har bestilt to nybygg, med levering i 2021 og 2022. Hvordan skal de bygge opp sitt vedlikehold av disse?
Foredragsholder annonseres senere

12:00-  13:00

Pause

Lunsj og nettverksbygging

13:00- 13:25

KCA Deutag

Utfordringer ved oppstart av to nye enheter. Vedlikehold og klassearrangementer for CAT J-riggene.
Trond-Ole Håland, Technical Leader CAT J

13:25 –  13:50

TBA

TBA

13:50 –  14:15

TBA

TBA

14:15 –  14:35

Pause

Kaffe og nettverksbygging

14:35 –  15:00

TBA

TBA

15:00 –  15:25

Axess

Digitale verktøy for effektivisering av arbeidsprosesser, forbedring av sikkerhetskultur og økt risikoforståelse. 
Foredragsholder annonseres senere

15:25 –  15:50

Karsten Moholt

Det finnes et mye bedre alternativ enn modifikasjon og kun kalenderbasert vedlikehold. Å overvåke, analysere, diagnostisere, prognostisere og rapportere tilstanden på riggen sikrer høyere oppetid og reduserte kostnader.
Foredragsholder annonseres senere