Program PetroLive: Riggvedlikehold 2019

08:00 – 09:00

Registrering

Delegatene møtes over en kopp kaffe i mingleområdet. Her blir det også registrering og utdeling av delegatpass.

09:00-  09:05

Velkommen

Konferansen åpnes av redaktør John Økland i Petro.no. Han leder også konferansen resten av dagen.

09:05 – 09:30

DNV GL

Hvilke muligheter finnes og hva må til for å lykkes innen digitalisering av riggvedlikehold?
Joar Håland, Principal Engineer, Fleet Support

09:30 – 09:55

Odfjell Drilling

Hvordan jobber Odfjell Drilling innen digitalisering og grønt skifte?
Per Lund, CTO/Digital transformation

09:55 –  10:20

Valaris

Med tre rigger tilbake i operasjon på norsk sokkel er Valaris (tidligere EnscoRowan) en helt sentral aktør i Jack Up-markedet. Hvilken tilnærming har de til vedlikehold av sin flåte? 
Olav Gustad, Rig Manager Rowan Stavanger

10:20-  10:40

Pause

Kaffe og nettverksbygging

10:40 – 11:05

Island Drilling

I fjor tok Island Drilling selv over driften av sin ene rigg i Norge. Hvilke erfaringer er gjort så langt og hva tenker de videre?
Asgeir Johann Flem, Technical Manager 

11:05-  11:30

Transocean

Transocean Norge inntar norsk sokkel denne sommeren, når den starter på sin kontrakt med Equinor. Hvordan har Transocean jobbet med å planlegge vedlikeholdet og drift på den nye enheten?
Geir Arne Rolland, Head of Asset Maintenance

11:30 – 11:55

Awilco Drilling Norge

Riggselskapet har bestilt to nybygg, med levering i 2021 og 2022. Hvordan skal de bygge opp sitt vedlikehold av disse?
Per Vangsgaard, Vice President – Technical

12:00-  13:00

Pause

Lunsj og nettverksbygging

13:00- 13:25

Dolphin Drilling

A success story: Borgland Dolphin Returning to operation. Hvordan har Dolphin Drilling jobbet for å kunne reaktivere rigger?
Helge Haugland, Manager

13:25 –  13:50

COSL Drilling Europe

COSL Drilling Europe har vært gjennom en tid med rigger i opplag. Denne høsten er alle på kontrakt igjen. Hvordan har de jobbet med vedlikeholdet – og hva tenker de fremover?

Erlend Wedul, Maintenance Manager

13:50 –  14:15

PSW Group

PSW Group og Wergeland Group satser tungt på markedet for riggvedlikehold. De bygger nå innseilingshavn i Gulen med tilgang fra 3 sider, og det som skal bli Europas største tørrdokk for alle typer rigger og borefartøy.
Oddbjørn Haukøy, Chief Executive Officer

14:15 –  14:35

Pause

Kaffe og nettverksbygging

14:35 –  15:00

Axess

Digitale verktøy for effektivisering av arbeidsprosesser, forbedring av sikkerhetskultur og økt risikoforståelse. 
Foredragsholder annonseres senere

15:00 –  15:25

Karsten Moholt

Det finnes et mye bedre alternativ enn modifikasjon og kun kalenderbasert vedlikehold. Å overvåke, analysere, diagnostisere, prognostisere og rapportere tilstanden på riggen sikrer høyere oppetid og reduserte kostnader.
Christian Skjoldli, Salgssjef