Hør innlegg fra sentrale riggselskaper på norsk sokkel!

 
           

Hovedsponsor for konferansen